• آموزش تئوری موسیقی

 نمونه انیمیشن های آموزشی تئوری موسیقی

در اینجا دو درس از دروس نرم افزار تئوری موسیقی برای شما به عنوان نمونه آورده شده است که برای مشاهده هر کدام برای روی عکس ها کلیک کنید: