• آموزش صوتی نماز

آموزش صوتی نماز _ تلفظ نماز

 

ردیفعنوانپخش آنلایننوع فایلدانلود
1آموزش نماز - مقدمه mp3دانلود
2آموزش نماز - پیش گفتار mp3دانلود
3آموزش نماز - تلفظ حرف و mp3دانلود
4آموزش نماز - تلفظ حرف ک mp3دانلود
5آموزش نماز - تلفظ حرف ح mp3دانلود
6آموزش نماز - تلفظ حرف ع mp3دانلود
7آموزش نماز - تلفظ حرف غ mp3دانلود
8آموزش نماز - تلفظ حرف ذ mp3دانلود
9آموزش نماز - تلفظ حرف ث mp3دانلود
10آموزش نماز - تلفظ حرف ظ mp3دانلود
11آموزش نماز - تلفظ حرف ط mp3دانلود
12آموزش نماز - تلفظ حرف ص mp3دانلود
13آموزش نماز - تلفظ حرف ض mp3دانلود
14آموزش نماز - تلفظ نکته ها mp3دانلود
15آموزش نماز - تلفظ نماز کامل mp3دانلود
16آموزش نماز - تلفظ نیایش mp3دانلود