ثبت نام در کارگاه خبرنویسی
مشخصات فرستنده
توجه    
نام و نام خانوادگی *  
نام پدر *  
کدملی *  
تلفن همراه    
آپلود عکس پرسنلی *  
آدرس دقیق منزل یا محل کار با کدپستی *  
شغل/رسانه/واحد    
نظرات وپیشنهادات