• فرم ثبت نام

فرم ثبت نام مدیران و اعضا کانون های مساجد
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی    
نام پدر    
کد ملی *  
تاریخ تولد    
موفقیت ها(رتبه ها)    
رشته یا رشته های فعالیت  
آثار    
تلفن همراه    
ادرس دقیق منزل