• ثبت نام و ارسال اثر در جشنواره شعر مهستان

"دریافت آثار جشنواره استانی شعر مهستان"
مشخصات فرستنده
توجه    
نام و نام خانوادگی    
نام پدر    
تاریخ تولد    
تلفن همراه    
عکس پرسنلی *  
فایل اشعار ارسالی(لطفا همه آثار درفایل PDF ایجاد و آپلود نمایید) *  
آدرس دقیق منزل یا محل کار با کدپستی    
نظرات وپیشنهادات    
* = ضروری